آرشیو برچسب های: Muscle Tension Dysphonia

گرفتگی عضلات حنجره یا MTD در خوانندگان

فردی در حال انجام تمرینات تنفسی عمیق به منظور بهبود کنترل تنفس و پشتیبانی از صداسازی موثر.

مقدمه: راهنمای جامع برای شناخت و درمان دیسفونی تنش عضلانی در خوانندگان دیسفونی تنش عضلانی (MTD)، یک اختلال صوتی رایج اما پیچیده، عمدتا بر عضلات حنجره تأثیر می‌گذارد و می‌تواند منجر به خستگی صوتی و کاهش کیفیت صدا در افراد حرفه‌ای صوتی شود. این مقاله، با هدف فراهم آوردن دانش جامع و عملی در زمینه […]