آرشیو برچسب های: گفتاردرمانگر

گفتاردرمانی

گفتاردرمانی

گفتاردرمانی چیست؟ مقدمه: اغلب افراد زمانی که واژه گفتاردرمانی را میشنوند به یاد اختلالاتی نظیر لکنت و مشکلات تلفظی می افتند و تصور میکنند گفتاردرمانی تنها از طریق صحبت کردن با فرد توانخواه صورت میگیرد و همچنین ممکن است خیلی ها رشته آسیب شناسی گفتار و زبان را با روانشناسی اشتباه بگیرند. درواقع این رشته […]