آرشیو برچسب های: عکسبرداری از حنجره

دلایل گرفتگی صدا چیست؟

دلایل گرفتگی صدا چیست؟

گرفتگی صدا چیست؟ گرفتگی صدا، که به عنوان دیسفونی نیز شناخته می‌شود، یکی از مشکلات رایجی است که بسیاری از افراد در مراحل مختلف زندگی خود با آن روبرو می‌شوند. در این وضعیت، صدا خشن، ضعیف و غیرعادی به نظر می‌رسد، که اغلب با تغییراتی در فرکانس، بلندی یا کیفیت صدای فرد همراه است. این […]

استروبوسکوپی یا تصویر برداری از حنجره

استروبوسکوپی یا تصویر برداری از حنجره چیست؟   استروبوسکوپی یکی از جدید ترین روش های تشخیص پزشکی برای ارزیابی عملکرد تارصوتی و تشخیص بیماری های حنجره میباشد. این روش با دستگاه استروسکوپ حاوی لنز ‌ ومنبع نور ،توسط متخصص حنجره (پزشک یا گفتاردرمان)انجام میشود و تصاویر حنجره در ابعا‌د و پوزیشن های مختلف مورد بررسی […]