آرشیو برچسب های: عصب حنجره

فلجی تارهای صوتی زیر ذره بین!

عکس برداری از حنجره در تهران

فلجی تارهای صوتی چیست؟ فلج تارهای صوتی (Vocal fold Paralysis) زمانی رخ می دهد که عصب رسانی به عضلات حنجره قطع شود و در نتیجه تار های صوتی ثابت شده و حرکت نکنند. این وضعیت منجر به فلج عضله تارهای صوتی شما می شود. فلج تارهای صوتی می تواند بر توانایی صحبت کردن، تنفس و […]