آرشیو برچسب های: روانشناسی

رفتاردرمانی

رفتاردرمانی چیست

رفتاردرمانی چیست؟ خیلی وقت ها مراجعه کننده با شکایت اختلال گفتاری به کلینیک مراجعه می کند و پس از ارزیابی توسط درمانگر مشخص می شود کودک علاوه بر اختلال گفتاری، دارای مشکلات رفتاری همراه نیز میباشد. به طور مثال: ۱. کودک اضطراب جدایی از والدین دارد. ۲.سطح تحمل پایین دارد ۳.کودک لجباز است و قوانین […]