آرشیو برچسب های: تاخیر زبانی

اختلال تاخیر زبانی

اختلال یادگیری

تاخیر زبانی چیست؟ تاخیر زبانی از شایع ترین اختلالات گفتاری میباشد که کودک نسبت به همسن و سال های خود نمیتوان خوب حرف بزند و نیاز های خود را براورده کند. از هر ۷ کودک ۱ کودک علایم تاخیر زبان دارد و به علت اگاهی پایین و دیر اقدام کردن جهت درمان،اکثر این کودکان با […]